Over “Innovaties in het vizier”

Bij “Innovaties in het vizier” gaan wij op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen en innovaties binnen de sector Financiële dienstverlening. Experts komen aan het woord die een neus hebben voor innovaties en KoKo Kroup beoordeelt innovaties aan de hand van een vijftal kritische (succes)factoren.

De factoren die KoKo Kroup bij de beoordeling van innovaties belangrijk vindt zijn:

Klant is overtuigd van het voordeel
De klant moet ervan overtuigd zijn dat het nieuwe product of dienst voordeel biedt ten opzichte van de huidige praktijk. Dit voordeel moet aansluiten bij de werkelijke, bestaande behoefte. De innovatie moet duidelijk beter, makkelijker, sneller, of goedkoper, zijn dan bestaande oplossingen.

Innovatie sluit aan op huidig gedrag
Wil een innovatie succesvol zijn dan moet het aansluiten bij de normen en waarden van de klant en gemakkelijk in te passen zijn in zijn huidige gedrag en werkwijze. Innovaties moeten ook zoveel mogelijk aansluiten op de structuren en gebruiken in de branche. Aanbieders maken vaak de fout om revolutionaire veranderingen na te streven, terwijl veranderingen altijd stapsgewijs (evolutionair) ontstaan.

Eenvoudig te gebruiken
De klant moet ervan overtuigd zijn dat een innovatie makkelijk te gebruiken is. Des te complexer de vernieuwing, des te minder succes. Veel innovaties zijn puur technisch gedreven waardoor er onvoldoende aandacht is voor belangrijke zaken als begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

Klant moet innovatie kunnen uitproberen
Mensen willen nieuwe dingen eerst uitproberen. Pas daarna zal men de aanschaf van het nieuwe product of dienst overwegen. Of iemand zich een innovatie eigen maakt, is het resultaat van een geleidelijk, cyclisch en mentaal proces. Men neemt eerst kennis van een innovatie en laat zich daarna pas overhalen om het te proberen. Als het bevalt, zal men na enige tijd de innovatie in gebruik nemen. Innovaties zijn succesvoller als de klant deze zonder veel moeite en extra kosten kan uitproberen. Als de klant tevreden is moet men het gebruik gemakkelijk kunnen voortzetten.

Innovatief vermogen Hoewel het voor de klant niet echt uitmaakt of een idee echt nieuw is, het gaat om de ‘ervaring’ van vernieuwing, beoordelen wij uiteraard wel of een ontwikkeling of initiatief echt innovatief is.